Choroby rostlin na zahradě – chyby ve výživě II - Zahrada

Choroby rostlin na zahradě – chyby ve výživě II

chyby ve výživě

První díl textu o chybách ve výživě rostlin jsme věnovali vzniku těchto chyb a jejich prevenci. Zmínili jsme první dvě chyby – špatné množství křemíku a dusíku v půdě. Dnes pokračujme v dalších nedostatcích v hnojení rostlin na zahradě.

Zmíníme další chyby ve výživě, které se mohou projevovat podobně jako virózy nebo plísně. Tentokrát přijdou na řadu prvky, jejichž množství v půdě by mělo být poměrně vysoké, tvoří většinu z objemu látek, co rostliny z půdy nebo i vzduchu (pomocí listů) čerpají: draslík, fosfor, hořčík, vápník, železo.

Draslík

Draslík je prvkem, který prospívá zejména ve výživě kořenů i plodů. Jsou rostliny, které ho spotřebují větší množství, například brambory či okrasné jehličnany, jiné se bez něj téměř obejdou (ale jen téměř). Mezi rostliny, které se s draslíkem příliš nekamarádí, patří vápnomilné druhy, protože draslík blokuje příjem vápníku – vápník je draslíkem totiž většinou předběhnut.

Jak poznat nedostatek či přebytek draslíku?

Draslík pomáhá rostlinám správně přijímat a zužitkovávat vodu, podílí se na zdravém růstu kořenů, a to hlavně u dřevin v zimě nebo u letniček během sezony. Vinná réva potřebuje draslík k udržení bobulí, brambory k růstu hlíz, zelí k zavinutí hlávek, košťáloviny pro tvorbu košťálu. Draslík podporuje kvetení a následnou tvorbu plodů – až na výjimky. Třeba tykve jsou vápnomilné, a tak s přílišným množstvím draslíku mívají problém.

Fosfor

Na rozdíl od draslíku není fosfor moc lehce rozpustný ve vodě, a tak se do rostlin dostává hlavně kořenovým systémem. Fosfor zajistí zdravé kvetení a hlavně nasazení plodů, ovšem ve správném množství a kvalitě.

Jak poznat nedostatek či přebytek fosforu?

Nedostatek draslíku poznáte podle tmavě zelenomodrých listů s červenavým lemováním. Květenství je nezdravé, plné bočních květů, rostlina nasazuje spoustu plodů – s dostatkem fosforu jich přirozeně nasadí méně, ale kvalitních.

Fosforem nelze předávkovat, nerozpouští se totiž tak snadno jako draslík. Většinou je dodáván v hnojivých směsích (NPK), kde je dávkování odstupňováno podle fáze, ve které rostlina právě je (růst, kvetení, plod).

málo zelené značí málo síly k fotosyntéze
Málo zelené značí málo síly k fotosyntéze

Hořčík

Rostliny potřebují hořčík zejména k tomu, aby v listech i stoncích dokázaly tvořit dostatek chlorofylu, který pak slouží jako továrna pro fotosyntézu. Navíc listy, které nemají dost chlorofylu (trpí takzvanou chlorózou) také brzy opadávají. Hořčík potřebují všechny rostliny, ale vinná réva v našich zahradách možná nejvíc.

Jak poznat chyby v množství hořčíku?

Listy poškozené chlorózou z nedostatku hořčíku jsou mramorované, postupně žluté, zasychají, opadávají, chloróza postupuje od nejstarších listů směrem k nejmladším. U vinné révy se nízké dávky hořčíku projeví odumíráním třapiny, ke kterému dochází na začátku zrání bobulí.

Vápník

Vápník zajišťuje dobré vyzrávání pletiv i metabolismus rostlin. Ale pozor, díky vápníku se v půdě mohou méně množit škůdci a choroboplodné zárodky, takže jej často zahrádkáři využívají k desinfekci záhonů nebo míst pro výsadbu stromků, jejich okolí. Jenže pozor, vápníku může být dokonce i přebytek.

Jak poznat nedostatek či přebytek vápníku?

Nedostatek vápníku má velmi typické příznaky například u zeleniny zasycháním špiček a jejich uhnívání. Cukety, paprika, rajčata, okurky apod., košťáloviny mívají zčernalá pletiva. U jablek se nedostatek tohoto prvku projeví skvrnitostí, resp. hořkou pihovitostí plodů. Naopak přebytek se projeví zasycháním starých listů po celém obvodu rostliny a jejich skvrnitostí.

Jablko napadené houbovou chorobou
Jablko se známkami houbové choroby a nedostatku vápníku

Železo

Jako my potřebujeme železo zejména pro správnou výživnou funkci krve, i rostliny vyživují díky železu celé své tělo, s důrazem na listy. Proto se jeho nedostatek projeví prvně na listech, později na květech a celé rostlině, nejprve jsou zasaženy nejmladší části rostliny. Na vyšší obsah železa si nejvíce potrpí broskvoně, vinná réva, jabloně, hrušně, slivoně, maliník či jahodník.

Jak poznat chyby v množství železa?

Kde je málo železa, tam i staré listy zůstanou světle zelené, nedobarví se, a tak nemohou plnohodnotně sloužit při fotosyntéze. Květy jsou malé, později i růstový vrchol odumírá. Často to vypadá jako nedostatek hořčíku, ale tady pozor, nedostatek železa se projeví nejprve na nejmladších listech.

Tyto listy rostlině příliš neposlouží

V následujícím dílu se podíváme na další důležité prvky výživy rostlin na zahradě.

Podobné články v internetu: