Luční orchideje - vstavače právě kvetou - Zahrada

Luční orchideje – vstavače právě kvetou

Luční orchideje: vstavače právě kvetou

Vstavače vysazené na zahradě
Vstavače vysazené na zahradě

Miniaturní příbuzné exotických orchidejí – sytě růžové vstavače neboli prsnatce májové – nepotkáte na louce často. Jejich domovem jsou tradiční kosené a pasené louky.

Vstavače u pana Grulicha
Vstavače u pana Grulicha

Nám se to podařilo třeba v Orlických horách  v Sedloňově (rok 2010) , kde jsme navštívili zahradu  pana Grulicha, mistra našich skalničkářů. Jeho zahrada přechází  v údolí Zlatého potoka s loukou, která zjara prokvétá nejprve přirozenými výsevy sněženek, prvosenek a později i vstavačů. Břehy potoka zpevňují břehové vrby, které sázel pan Grulich, jejich velký znalec a milovník.  A právě tady jsme vstavače májové potkali. Majitel to kvitoval s nadšením.

Vstavačovité rostliny se často pěstují na skalkách
Vstavačovité rostliny se často pěstují na skalkách

„Jsem hrdý na to, že mi v okolí i přímo na pozemku roste deset druhů vstavačů,“ říká pan Grulich. „Kromě toho, že jsem skalničkář,  tak se  snažím i o ochranu zdejšího biotopu. Ve značné míře dávám volnost přírodě, která mi sem sama vysela vstavače, mizející krásky Orlických hor. Opatruji je, což znamená hlavně dávat pozor na hryzce, kteří je likvidují.“

Dlužno podotknout, že na zahradě pana Grulicha se díky jeho píli, nadšení a jazykovým schopnostem  sešly skalničky z Alp i Karpat, rostliny z Himálaje i z Kavkazu s kráskami z hor Nového Zélandu.

Potkání se vstavači se pak ještě opakovalo i na procházce okolním terénem Orlických hor, ale slova pana Grulicha jsou typická.  „Na vstavače si musíte dohlédnout, jinak vám ze zahrady či jejího okolí zmizí.“

Proč mizí  luční orchideje

V České republice roste padesát druhů orchidejí, ale jen velmi vzácně, spíše tam, kde neroste jiná vegetace. Osidlují erodované svahy, opuštěné vinice, mokřadní louky anebo sečením udržované pastviny. Unikají tak okolní vegetaci, což následně vede k jejich výrazné specializaci na podmínky dané místem.

Pokud podmínky vhodné pro jejich život zmizí, vymizí i orchideje. Ukazuje se, že luční orchideje potřebují soužití s člověkem, jeho tradiční hospodaření, ruční sekání a tradiční pastvu.

 S kterými druhy orchidejí se u nás můžeme setkat? Především se střevíčníky: střevíčník pantoflíček je asi naší nejnápadnější zemní orchidejí, s bradáčkem srdčitým – naší nejmenší orchidejí, hlavinkou horskou a prstnatcem májovým.

Znáte vstavače?

Prstnatec (= vstavač) májový
Prstnatec (= vstavač) májový

Prsnatec májový býval běžnou květinou všech našich vlhčích luk, v nížinách i na horách. Jak ho poznáte: dorůstá až do půlmetrové výše, na konci stonku má husté, až patnáct centimetrů dlouhé květenství tmavě růžové barvy. Může však být i bílé, nebo tmavě nachové. Vykvétá již v květnu a kvete až do června.

Prstnatec Fuchsův – roste především v podhůří a na horách Evropy. Může být pouze patnáct centimetrů, ale také až šedesát centimetrů vysoký, růžovonachové až sedm centimetrů dlouhé květenství se objevuje v červnu a červenci. Prstnatec Fuchsův můžete potkat na ve středních i vyšších polohách, na loukách, pastvinách i při okrajích lesů.

prstnatci bezovému svědčí horské povětří. Kvete velmi vzácně na slunných horských loukách a pastvinách a při okrajích lesů. Silně ohrožený prstnatec bezový je 10 – 25 cm vysoký a může kvést nachově, žlutě a výjimečně i bíle – kvete především v květnu a červnu, ale někdy již v dubnu. Na rozdíl od prstnatce májového nemá skvrnité listy.

Hlavinka horská má netypické, kulovité květenství, které jí dalo i jméno. Květy mají růžovou barvu s nachovými tečkami a nese je až 70 vysoký stonek. Objevují se od června do července. Daří se jí na slunných, sušších loukách a pastvinách. Ovšem jakmile jsou louky intenzivně hnojeny, hlavinka z nich mizí – proto dnes patří k silně ohroženým druhům.

 Luční orchideje na zahradě

Vstavače vyžadují hodně vlhkou půdu
Vstavače vyžadují hodně vlhkou půdu

Pokud luční orchideje nerostou u vás  tak přirozeně jako pana Grulicha, nesmutněte – mnoho orchidejí lze na zahradách  – či v nádobách-  pěstovat i jako běžné zahradní trvalky.

K dobře rostoucím druhům orchidejí patří orchideje bahenní – prstnatce a kruštíky – a některé druhy hajních orchidejí, zejména střevíčníky. K nim se ale vrátíme jindy.

S poměrně dobrou úspěšností lze některé hlíznaté druhy pěstovat i na skalkách, avšak musíme být schopni zajistit jim co nejvhodnější složení substrátu a vysadit je do míst s dostatkem slunečního záření.

+ Pro pěstování v kyselých, vlhčích rašeliništních půdách jsou vhodné prstnatce.

+ Na vápenitých sušších místech se daří spíše vemeníkům a vstavačům.

+ V zahradě vypadají nádherně orchideje vysazené v trávnících. Pokud jste si i vy osadili trávník orchidejemi, nezapomeňte, že takový trávník se nehnojí a seče se až po odkvětu orchidejí.

+ Orchideje v zahradě zaléváme jen odstátou vodou. Upřednostníme dešťovou vodu.

Vstavače pěstované spolu s primulemi
Vstavače pěstované spolu s primulemi

 

 

 

 

 

Podobné články v internetu: