Žáby na zahradě – pomocníci v ohrožení - Zahrada

Žáby na zahradě – pomocníci v ohrožení

Žáby na zahradě – pomocníci v ohrožení

 

Na mnoha zahradách s námi žijí žáby
Na mnoha zahradách s námi žijí žáby

Některé druhy žab se rozmnožují v zahradních jezírkách, ale pak se zase rozejdou všude po okolní přírodě. Jiné zůstanou zahradě věrné. Pro zahradu jsou žáby užitečné, ale ne každá zahrada je pro ně bezpečná.

Zahrada s jezírkem ideální pro žáby
Zahrada s jezírkem ideální pro žáby

Jaro je obdobím žabích námluv. Po několika měsících zimní strnulosti vylezly z  úkrytů v bahně. Pustily se hned do rozmnožování, dokud je voda chladná a bohatá na kyslík, bez kterého by jejich vajíčka ani pulci pod vodou nepřežili. Zjara ještě není ve vodě dost různých breberek, ale to pulcům nevadí – ti se na rozdíl od dospělých žab živí řasami.

A tak se žáby pustí do rozmnožování. Samec pevně uchopí samici a masáží nohama ji podněcuje k vypouštění vajíček. Okamžitě je oplodňuje pohlavními buňkami uvolňovanými do vody. Ve vodě se pak objeví velké chomáče vajíček skokanů, stužky ropuch nebo malé kupky vajíček rosniček a kuněk.

První pomoc pro žáby

Vyčerpaná ropucha obecná utopená v bazénu
Vyčerpaná ropucha obecná utopená v bazénu

Pokud si pro rozmnožování vybraly žáby vaše jezírko, je všechno v pořádku. Hodně jich ale podlehne volání vodou napuštěných bazénů. Naskáčou dovnitř, a jelikož lidé obvykle přes zimu nechávají bazén poloprázdný, po páření z něj nedokážou vylézt a uhynou hladem a vyčerpáním.

Jak jim pomoci? Vylovte žáby včas síťkou, a pokud k bazénu nechodíte denně, umístěte do něj dostatečně dlouhé prkno, po kterém by dokázaly samy vylézt.

Zelení skokani dovedou "koncertovat" hlasitě a vytrvale
Zelení skokani dovedou „koncertovat“ hlasitě a vytrvale

Když je nechceme

Pokud po žabích námluvách zůstanou snůšky vajíček v bazénu, můžete je nabrat do kýble a přenést do nejbližší vhodné vody. Jestliže nechcete ani podpořit vývoj žab v jezírku, bude lepší nechat tam vylíhnout pulce a ty pak slovit síťkou a postupně přenést jinam. V jezírku totiž budete žabí snůšky hůře hledat, a jelikož budou nejspíše umístěny mezi vodními rostlinami, mohli byste uškodit buď oněm rostlinám, nebo žabím vajíčkům. Zatímco zákon na ochranu zvířat proti týrání se vztahuje jen na dospělé jedince, zákon na ochranu přírody hájí i všechna vývojová stadia – tudíž i vajíčka a pulce. Ostatně i obyčejná lidská slušnost nám brání zbytečně zabíjet cokoli živého.

Jezírko obývané kuňkami obecnými
Jezírko obývané kuňkami obecnými

Nevyhánějte žáby

Kdo řekl, že žáby jsou ošklivé? Vždyť oči ropuchy jsou snad nejkrásnější ze všech!

Ropuchy obecné
Ropuchy obecné

Obojživelníci do zahrady přinášejí požehnání. Pulci čistí vodu od řas. Zelení skokani a kuňky, tedy druhy zůstávající i v dospělosti ve vodě, sloví spoustu vodního hmyzu včetně larev komárů. Dospělé ropuchy a hnědí skokani se toulají po souši, lovíce hmyz a plže. Nejstarší ropuchy (a mohou se dožít hodně přes deset let) pak dovedou sežrat i nějaké to mládě hraboše.

Ani jedna žába na světě není býložravá, nebude vám tedy ničit úrodu. Jediné, čím se tedy žáby mohou majitelům zahrad znelíbit, jsou jejich hlasité koncerty. To se týká především zelených skokanů, kteří jako jediní zůstávají trvale v jezírku a dovedou nadělat pěkný randál. Kuňky vaše jezírko sice také neopustí, ale bude jich tam mnohem méně, navíc jejich hlas je docela tichý a příjemný. Pěkně jej předváděl pan Smoljak ve filmu Na samotě u lesa.

Zelení skokani zůstávají věrni vodě
Zelení skokani zůstávají věrni vodě

Kdo je kdo mezi žábami

Někdy se zelený skokan zbarví do hněda a toulá se kolem vody
Někdy se zelený skokan zbarví do hněda a toulá se kolem vody

Na našich toulkách zahradami jsme se setkali jen s několika druhy.

Ve větších jezírkách s břehovými porosty a mělčinami se může da5it některému ze tří našich druhů zelených skokanů. Neřešte, který že z nich bydlí zrovna u vás – není jednoduché je rozeznat. Protože žáby obecně rády mění barvu, můžete mezi nimi najít i hnědé jedince. Ti ovšem vždy mají na hřbetě podélný zelený proužek podél páteře. Jenom tak je rozeznáte od tří druhů skutečných skokanů hnědých, kteří se v zahradách tak často nevyskytují.

Velmi běžně se v jezírkách i v bazénech rozmnožují ropuchy obecné. Jsou velké, s bradavičnatou kůží. Jejich zlatě zbarvené oči mají podlouhlou černou zorničku. Kvůli robustnímu tělu a krátkým nohám ropuchy (zejména ty starší) neskáčou.

Kuňky jsou malé žabky
Kuňky jsou malé žabky

Hnědé bradavičnaté tělo mají i kuňky obecné nebo žlutobřiché. Ty jsou ale mnohem menší, než ropuchy, na každé bradavičce uvidíte černou tečku a pokud kuňku obrátíte na záda, překvapí vás jejich oranžově nebo žlutě mramorované bříško.

V naší republice ještě žijí blatnice skvrnitá, ropucha krátkonohá, ropucha zelená a rosnička zelená. Ale ty si necháme zase na jindy, stejně jako čolky.

 

Páření ropuchy obecné
Páření ropuchy obecné

Co ještě nedělat žábám

Obojživelníci jsou velmi citliví na jakékoli znečištění vody. Neměli byste tedy do jezírka aplikovat žádné chemikálie, dokud v něm pobývají žáby. Škodí zejména pesticidy a přehnojení, a to i v okolí jezírka, pokud krátce po postřiku zaprší a déšť do něj škodliviny spláchne.

Kuňka žlutobřichá dělá mrtvou a ukazuje výstražné zbarvení
Kuňka žlutobřichá dělá mrtvou a ukazuje výstražné zbarvení

Pokud na zahradu jezdíte autem, na jaře zpomalte. Mohly by se vám pod kola připlést žáby, které se vydaly klást vajíčka nebo které už nakladly a vracejí se zpět do okolní přírody.

Bohužel i u nás už se objevila celosvětová hrozba číslo jedna – plísňová nemoc chytridiomykóza, která žáby hubí ve velkém (pro lidi nebezpečná není). Chraňme tedy obojživelníky i na zahradě, dokud je máme.

Žáby svým výskytem signalizují čistou vodu bez škodlivin
Žáby svým výskytem signalizují čistou vodu bez škodlivin

Text a foto: Zdeněk Roller

Podobné články v internetu: