Zahrada pod sněhem - Zahrada

Zahrada pod sněhem

Zahrada pod sněhem

Zahrada pod sněhem nespí
Zahrada pod sněhem nespí

Kouzlo zahrady se pozná nejlépe tehdy, když celá zahrada zmizí pod sněhem a přesto na ní je co obdivovat. Zahrada pana Milana Odvárky taková je.

Ukážeme si, jak vypadá páně Odvárkova zahrada pod sněhem, ale na tutéž zahradu se na našem webu můžete podívat i v jejím podzimním hávu zde a ještě se k ní vrátíme i v dalších ročních obdobích.
Hadí smrk u jezírka pod ledem
Hadí smrk u jezírka pod ledem

Zima je obdobím, kdy rostliny odpočívají, trvalky uschnou, nebo se zatáhnou pod zem, listnáče opadají. Zahrada pod sněhem tudíž zůstane pohledově zajímavá, pokud její pestrost zajistí dostatečně vysoké uschlé trvalky, například traviny. Dále opadané listnáče zajímavé tvarem koruny, barvou větví nebo přetrvávajícími plody. A samozřejmě stálezelené rostliny – od trvalek přes neopadavé listnaté keře až po jehličnany. Smrkový les pod sněhem má svůj půvab, ale zahrada pouze ze smrků by působila monotónně. Je třeba vysadit různé druhy a kultivary jehličnanů, pokud možno barevně různorodé.

Krása zamrzlého potoka
Krása zamrzlého potoka

Na zahradě pana Odvárky je pozoruhodná i mokřina s masožravými špirlicemi. Právě ta získává pod sněhem neotřelý půvab. Skalky pojaté ve velkém stylu zase kombinují krásu balvanů se sněhovými čepicemi a minirampouchy z roztátého sněhu. Dalším důležitým prvkem je voda. Umělý potok, kde tišinky pokrývá tenký led, zatímco místa, kde se voda čeří na kamenech, jsou ozdobená zamrzlými cákanci. Potok vtéká do rybníka, který na zahradě vytváří zádumčivou bílou plochu.

Celá zahrada pod sněhem je začleněná do okolní krajiny: ze dvou stran clona lesa, na zbývajících místech rozhled na bílé pláně polí. Teď, když na ní není co dělat, se majitel věnuje roubování čarověníků a svému dalšímu koníčku – řezbářství.

 

Radka Borovičková

Foto: Zdeněk Roller

Podobné články v internetu: